Kontakt

SANMED Sp. z o.o.
ul. Gdańska 2  l. 58/59
01-633 Warszawa
tel. 22 833 37 90
fax 22 832 23 21
sanmed@sanmed.waw.pl

Oferta

Obydwa przedsiębiorstwa tj. Pracownia Projektowa SANMED Marek Janiszewski i Biuro Projektów SANMED Sp. z o.o. specjalizują się w świadczeniu usługi zakresie projektowania budowlanego instalacji technicznych i technologicznych w pełnym zakresie i dla wszystkich typów obiektów. W szczególności dotyczy to:

 • instalacji i sieci grzewczo-wentylacyjnych i klimatyzacyjnych,
 • instalacji wodno-kanalizacyjnych,
 • instalacji gazowych,
 • instalacji przeciwpożarowych,
 • instalacji elektrycznych,
 • instalacji teletechnicznych.
 • Dodatkowo zajmujemy się także projektowaniem specjalistycznych instalacji technologicznych oraz dla wybranych inwestorów projektami technologii żywienia, a także pełnieniem nadzorów autorskich i inwestorskich.


W zakres naszej oferty chodzą wszystkie etapy procesu inwestycyjnego zaczynając od analiz i koncepcji przed inwestycyjnych, poprzez projekty budowlane, przetargowe, wykonawcze, kosztorysy, nadzory nad realizacją robót i odbiory.

Wykonywane przez nas projekty dotyczą wszystkich rodzajów budownictwa :

 • budynków mieszkalnych wielorodzinnych i apartamentowych,
 • osiedli mieszkaniowych
 • budynków biurowych,
 • obiektów użyteczności publicznej takich jak szpitale, przychodnie, szkoły, apteki
 • obiektów przemysłowych
 • obiektów sportowych
 • obiektów handlowo-usługowych