Kontakt

SANMED Sp. z o.o.
ul. Gdańska 2  l. 58/59
01-633 Warszawa
tel. 22 833 37 90
fax 22 832 23 21
sanmed@sanmed.waw.pl

Zespół

Na czele biura stoi dr inż. Anna Sarama, posiadająca ponad 30-letnie doświadczenie w branży projektowej

Obecnie zespół tworzy 18 etatowych pracowników, podzielonych na 4 zespoły projektowe. W skład każdego zespołu wchodzą kierownicy, projektanci i asystenci w liczbie niezbędnej do zaprojektowania konkretnego obiektu.

Nad całością procesu projektowania czuwa doświadczony generalny projektant z funkcją sprawdzającego.

Zespół posiada niezbędny potencjał do projektowania obiektów praktycznie każdej wielkości i każdego przeznaczenia.

Inwestujemy w nasz zespół, który uczestniczy w sympozjach i szkoleniach branżowych m.in. z dziedziny energetyki czy ochrony przeciwpożarowej. Stosujemy nowoczesne rozwiązania technologiczne mając na uwadze względy ekologiczne optymalizując przy tym koszty inwestycyjne. Chętnie sięgamy do rozwiązań energooszczędnych proponując inwestorom wykorzystanie OZE. Aktualizujemy naszą wiedzę dotyczącą nowych rozwiązań i systemów branżowych na szkoleniach organizowanych przez producentów.